Utrikes sjöfart

Producent: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/uvliik/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över utrikes sjöfart omfattar gods- och passagerartransporterna sjövägen mellan Finland och utlandet samt de fartyg i utrikesfart som anlöpt finländska hamnar. Utöver transportvolymerna presenteras även uppgifter om transportarbetet i godstrafiken.

Nyckelord

sjöfart, sjötransport, sjötrafik, trafik, godstrafik, passagerartrafik, fartygstrafik, transport, utrikestrafik

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/uvliik/yht_sv.html


Senast uppdaterad 17.01.2019