Siirry etusivulle - Tilastokeskus

Kotitalousapua 2020–2021 vastaanottaneiden ja ostaneiden osuuksia korjattu

Katsaustekstiin on tehty seuraavat korjaukset: 39 % (ei 38 %) suomalaisista oli vastaanottanut kotitalousapua, osuus on pienentynyt viimeisen 10 vuoden aikana jopa 10 ( ei yli 10) prosenttiyksikköä, eniten apua olivat saaneet 10–14- (ei 25–44-) vuotiaiden kotitaloudet. Myös katsauksen viimeisen kuvion (saatu apu) prosenttiosuudet ovat vuoden 2021 osalta korjauksen jälkeen muuttuneet, lukuun ottamatta 25–44-vuotiaita. Eniten muuttuivat 10–14-vuotiaiden prosenttiosuudet.

Vastaavat korjaukset on tehty ajankäyttötilaston taulukkopalvelun kotitalousapua koskeviin taulukkoihin 1.13.–1.18. Enimmäkseen prosenttiosuuksien muutokset ovat olleet pieniä lukuun ottamatta 10–14-vuotiaiden ryhmään. Virhe johtui siitä, vastaajatyypin suodatus oli jäänyt aineiston käsittelyssä poispäältä. Samalla päädyttiin myös laskemaan havaintokohtainen analyysipaino uudelleen käyttämällä vastaajatyypin suodatusta perusjoukon määrittelemiseen. Tämä ei vaikuta tuloksiin, mutta yhteiskunnallista osallistumista kuvaavissa taulukoissa sarakkeen ”N (painotettu)” arvot ovat vuoden 2021 osalta muuttuneet aiemmasta.

Lisätietoja

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.