Siirry etusivulle - Tilastokeskus

Ajankäyttötilaston taulukkopalvelun luvun 2 taulukkoja ja 10.11.2022 katsauksen tietoja korjattu

Korjauspäivämäärä:

Tilasto: ajankäyttö

Korjauspäivä: 18.4.2023

Kuvaus korjauksesta

Ajankäyttötilaston taulukkopalvelun ajankäytön rakennetta kuvaavan luvun 2 taulukoissa on havaittu toimintojen johtamiseen liittyvä ohjelmointivirhe, liittyen ennen kaikkea uusien toimintoluokkien sijoittumiseen aiempiin summatason toimintoluokkiin. Ohjelmointivirheen korjauksella on vaikutusta mm. ostoksiin ja asiointiin, harrastuksiin ja digipelaamiseen, käytettyyn aikaan. Lisäksi 26-luokkaisiin taulukkoihin on tehty korjaus kohtaan ”03-08 Kotityö yhteensä”.

Kotityöaikaan tehty korjaus johtuu Eurostatin muuttuneesta määrittelystä, jolla on ollut myös vaikutusta henkilökohtaisiin tarpeisiin käytettyyn aikaan. Lisäksi mm. joihinkin kotityön alaluokkiin on tullut vähäisiä muutoksia uudelleen luokituksesta ja uudelleen määrittelyistä johtuen. Taulukkojen lukuihin tehdyt korjaukset on merkitty punaisella.

Kyseisten korjausten ja muutosten vaikutukset 10.11.2022 julkaistuun katsaukseen liittyvät ennen kaikkea muutaman kuvion yksittäisiin luokkiin: ostoksiin ja asiointiin, harrastuksiin ja digitaaliseen pelaamiseen. ”Ajankäyttö pääluokittain 1987–2021” -kuvioiden kotitöihin sekä ruokailuun ja hygieniaan 2020–2021 käytettyä aikaa on korjattu. Lisäksi miesten osalta on korjattu ansiotyöaikaa ja naisten osalta vapaa-aikaa. Miesten osalta myös lämmitykseen ja vesihuoltoon käytettyä aikaa 1999–2000 on korjattu kotitöiden sisältöjä esittävässä kuviossa. "Opiskeluun käytetty aika ikäryhmittäin 1999–2021" -kuvion osalta korjauksia on tehty 15–19-vuotiaiden tyttöjen opiskeluun 2020–2021 käytettyyn aikaan. Liikuntaa käytettyä aikaa esittävää kuvioon on tullut kolmeen väestöryhmän osalta minuutin suuruisia muutoksia.

Eurostatin muuttuneella kotityöluokituksella on vähäisiä vaikutuksia katsauksen tekstissä ja/tai kuvioissa raportoituihin koti- ja kokonaistyön sekä ruokailun ja hygienian 2020–2021 minuuttimäärin, mutta katsauksen tuloksiin niillä ei ole sinänsä vaikutusta. Em. korjausten yhteydessä myös sosioekonomisen aseman mukaista kokonaistyöaikaa esittävän kuvion otsikon vuosilukuja on korjattu: 2020–2021 (aiemmin 2020–2020). Edellä mainitut yksittäiset muutokset kuvioissa eivät vaikuta katsauksen tekstissä aiemmin raportoituihin tuloksiin.

Katsauksen osalta suurempi muutos on, että osallistuvaa toimintaa käsittelevään luvun tulokset muuttuvat korjausten myötä. Aiemmin raportoitiin, että osallistuvaan toimintaan käytetty aika pysyi ennallaan ja että kuusi prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä osallistui järjestö- tai uskonnolliseen toimintaan. Korjausten myötä tulos on se, että osallistuvaa toimintaa käytetty aika väheni pandemia-aikana edellisistä vuosikymmenistä ja että viisi prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä osallistui järjestö- tai uskonnolliseen toimintaan.

Aiemmin (2.12.2022) on korjattu "Miesten kotitöihin käyttämä aika sisällön mukaan 1987–2021, 10 vuotta täyttäneet" -kuvion tietoja toisen kotitalouden auttamisen osalta 1999−2010. Tekstiin tehtiin korjaus, että miehet käyttivät korona-aikaan suunnilleen yhtä paljon aikaa (alun perin: selvästi enemmän) toisen kotitalouden auttamiseen kuin noin 10 tai 20 vuotta sitten. Myös ko. kuvion samoin kuin vastaavan naisten kuvion otsikon vuosiluvut korjattiin vastaamaan itse kuvion vuosilukuja.

Lisätietoja

Juha Haaramo
yliaktuaari
029 551 3666

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.