StatFin-databastabellerna för statistikgrenarna kreditinstitutens bokslut, värdepappersföretag och försäkringsverksamhet publiceras nu under struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Ändringsdatum:

StatFin-databastabellerna för statistikgrenarna kreditinstitutens bokslut, värdepappersföretag och försäkringsverksamhet har överförts till struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
Statistikgrenarna har harmoniserats som en del av ibruktagandet av EU:s nya förordning om företagsstatistik (EBS). Uppgifterna publiceras för första gången 29.9.2022. 

Samtidigt har innehållet i databastabellerna reducerats. Kreditinstitutens bokslutsuppgifter publiceras inte längre efter bankgrupp. Uppgifterna om kreditinstitut och värdepappersföretag publiceras i fortsättningen bara en gång om året i stället för den tidigare kvartalsvisa publiceringen. När det gäller försäkringsverksamhet publiceras i databastabellerna i fortsättningen inte längre uppgifter om arbetspensionsanstalter eller mer detaljerade uppgifter om placeringar. Tabellbilagorna till statistikgrenarna publiceras inte heller i fortsättningen.
Statistiken omfattar i fortsättningen inga uppgifter om filialer utomlands. Statistikuppgifter
om finans- och försäkringsbranschen finns också i statistik som Finansinspektionen och Finlands Bank publicerar.

De gamla publikationerna och tidsserierna bevaras och de är tillgängliga på de gamla statistiksidorna.  

Mera information

Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621