Ämnen
Företag

Tillverkning (TOL C) den största näringsgrenen mätt i omsättning år 2021

meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021

Ändring

StatFin-databastabellerna för statistikgrenarna kreditinstitutens bokslut, värdepappersföretag och försäkringsverksamhet har överförts till struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Statistikgrenarna har harmoniserats som en del av ibruktagandet av EU:s nya förordning om företagsstatistik (EBS). Uppgifterna publiceras för första gången 29.9.2022. 
Läs mer om ändringen

Ändring

I strukturstatistiker över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var företagens (TOL B–S, exkl. K) omsättning (exkl. interna poster) år 2021 totalt 450,0 miljarder euro. Den största näringsgrenen mätt i omsättning var tillverkning (TOL C), med en omsättning på 143,9 miljarder euro. Handeln (TOL G) var nästan lika stor med en omsättning på 127,8 miljarder euro. Den minsta näringsgrenen mätt i omsättning var näringsgrenen utbildning (TOL P), vars omsättning var 0,8 miljarder euro år 2021.

Viktiga punkter

 • Företagens (TOL B–S, exkl. K) omsättning (exkl. interna poster) var totalt 450,0 miljarder euro år 2021.
 • Den största näringsgrenen mätt i omsättning var tillverkning (TOL C), med en omsättning på 143,9 miljarder euro.
 • Den minsta näringsgrenen mätt i omsättning var utbildning (TOL P), med en omsättning på 0,8 miljarder euro.
 • Siffrorna i meddelandet baserar sig på uppgifter på företagsenhetsnivå.

Ändring

StatFin-databastabellerna för statistikgrenarna kreditinstitutens bokslut, värdepappersföretag och försäkringsverksamhet har överförts till struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Statistikgrenarna har harmoniserats som en del av ibruktagandet av EU:s nya förordning om företagsstatistik (EBS). Uppgifterna publiceras för första gången 29.9.2022. 
Läs mer om ändringen

Ändring

I strukturstatistiker över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Företagets storleksklass enligt EU-definition
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter omsättning
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter antal anställda
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Företagets storleksklass enligt EU-definition
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter omsättning
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter antal anställda
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef