Volymindexet för försäljning har reviderats i de uppgifter som publicerades i februari

I volymindexet för omsättningen inom handeln har en uppdaterad deflator tagits i bruk i samband med offentliggörandet i februari 2023. Uppdateringen av deflatorn syns som en revidering av försäljningsvolymen inom apotekshandel (4773).