Ämnen
FöretagPriser och konsumtion

Omsättningen inom handeln ökade med 4,4 procent i december 2022

meddelande | Omsättning inom handeln 2022, december

Ändring

I volymindexet för omsättningen inom handeln har en uppdaterad deflator tagits i bruk i samband med offentliggörandet i februari 2023.
Läs mer om ändringen

Ändring

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 4,4 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 4,6 procent. Omsättningen ökade mest inom bilhandeln.

Huvudpunkter

 • Den säsongrensade omsättningen inom hela handeln minskade i december jämfört med november.
 • Prisstegringen minskade försäljningsvolymen inom handeln i december jämfört med året innan.

Ändring

I volymindexet för omsättningen inom handeln har en uppdaterad deflator tagits i bruk i samband med offentliggörandet i februari 2023.
Läs mer om ändringen

Ändring

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.02.2023

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom handel (G), %

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.02.2023

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar

14.02.2023

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Variabel
  • Näringsgren
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
  • Variabel
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Leevi Ahonen
  överaktuarie
  029 551 3894
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef