Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpubliceringen i februari 2023 har de nyaste näringsgrenarna som definieras i företagsregistret införts i uppgifterna om omsättningen inom handelsbranschen. Korrigeringarna av näringsgrenarna syns som en revidering av uppgifterna för åren 2021–2022 för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med ändringen.