Ämnen
Företag

Omsättningen inom serviceäringarna ökade med 20,4 procent och volymen med 13,4 procent i april 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna med 20,4 procent i april 2022 jämfört med april 2021. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade under samma period med 13,4 procent. I mars 2022 ökade omsättningen med 19,8 procent och volymen med 13,8 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %. Från och med april 2021 har den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicebranschen ökat varje månad jämfört med året innan.

Huvudpunkter

 • Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna ökade med 20,4 procent i april 2022 jämfört med april 2021.
 • Den arbetsdagskorrigerade volymen inom servicenäringarna ökade med 13,4 procent i april 2022 jämfört med april 2021.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.06.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.06.2022

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar

14.06.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Uppdaterad:
14.07.2022
Använda klassificeringar:
 • Variable
 • Näringsgren
Uppdaterad:
14.07.2022
Använda klassificeringar:
 • Variable
 • Näringsgren
Uppdaterad:
14.07.2022
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variable
Uppdaterad:
14.07.2022
Använda klassificeringar:
 • Variable
 • Näringsgren
Uppdaterad:
14.07.2022
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Uppdaterad:
29.07.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef