Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Antalet långtidsarbetslösa ökade ytterligare år 2021

Statistik:
Referensperiod:
31.12.2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
översikt

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa arbetssökande till 271 900 år 2021, och av dem hade 39 % varit arbetslösa utan avbrott i mer än ett år. År 2021 ökade antalet långtidsarbetslösa med 16 % jämfört med år 2020 och med 68 % jämfört med år 2019. Däremot minskade det totala antalet arbetslösa med 23 % jämfört med året innan, vilket innebär att antalet arbetslösa uppgick till totalt 351 600. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från Arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Meri Raijas
överaktuarie
029 551 3061
Ansvarig avdelningschef