Ämnen
EnergiTransport och turismPriser och konsumtion

Priserna på torv och skogsflis fortsatte att utvecklas i lugn takt jämfört med stenkol och naturgas under första kvartalet 2022

meddelande | Energipriser 2022, 1:a kvartal

Prisstegringen på bränslen på världsmarknaden återspeglades i priserna på stenkol och naturgas. Enligt Statistikcentralen fyrdubblades det skattefria priset på naturgas, medan priset på stenkol fördubblades på ett år. I jämförelse med stenkol och naturgas var prisförändringarna på frästorv och skogsflis små. Priset på skogsflis steg med 3 % och priset på frästorv sjönk med 7 %. Prisstegringen på världsmarknaden återspeglades också i konsumentpriserna.

Huvudpunkter

  • Priset på naturgas steg i januari 2022 till en rekordnivå i prishistorien. Priset har fyrdubblats på ett år.
  • Priset på stenkol följde stegringen av världsmarknadspriserna på bränslen. Priset på stenkol fördubblades på ett år.
  • Priserna på frästorv och skogsflis utvecklades måttligt. Priset på skogsflis steg med omkring 3 % och priset på torv sjönk med omkring 7 % på ett år.
  • Av trafikbränslena var bensin i mars 2022 nästan 40 % dyrare och diesel omkring 55 % dyrare än för ett år sedan.
  • Av hushållens uppvärmningsenergi steg priset på el och lätt brännolja. I fråga om fjärrvärme har prisutvecklingen hittills varit jämn.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Inhemskt bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Priset på kol
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Virve Rouhiainen
överaktuarie
029 551 3527
Ansvarig avdelningschef