Ämnen
Transport och turism

Sjötransporter minskade med 5 procent i april 2023

meddelande | Utrikes sjöfart 2023, april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i april år 2023 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,5 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 5 procent jämfört med april år 2022. Exporten minskade med 2 procent och var 3,7 miljoner ton. Importen minskade med 7 procent och var 3,7 miljoner ton. I passagerartrafiken transporterades 1,0 miljoner personer, vilket är 73 procent av nivån före koronapandemin.

Viktiga punkter

 • Volymen av utrikes sjötransporter uppgick till totalt 7,5 miljoner ton i april 2023.
 • Volymen av utrikes sjötransporter minskade med 5 % jämfört med april 2022.
 • I transportmedel transporterades 1,3 miljoner ton gods och i containrar 1,1 miljoner ton gods.
 • I passagerartrafiken transporterades 1,0 miljoner personer, vilket är 73 % av nivån före koronapandemin.
 • Inga transporter registrerades via Saima kanal i april.

Inom utrikes sjöfarten transporterades mest styckegods i april

Största delen av sjötransporterna var i april styckegodstransporter. Totalt transporterades 1,3 miljoner ton styckegods. Importen av styckegods uppgick till 0,6 miljoner ton och exporten till 0,7 miljoner ton. Näst mest transporterades råolja, 0,9 miljoner ton, samt oljeproducter, 0,6 miljoner ton.

Varuslagen med högst importöverskott var råolja, råvirke, stenkol och koks samt mineraler och anrikad malm. Varuslagen med högst exportöverskott var sågat virke, plywood och faner, pappersmassa och returnpapper samt papper.

Mätt i volymen av varutransporter var de största hamnarna i storleksordning Sköldvik, HaminaKotka, Helsingfors, Brahestad och Raumo.

Av sjötransporterna transporterades totalt 2,3 miljoner ton i containrar och transportmedel, dvs. 31 procent av alla transporter. I transportmedel transporterades 1,3 miljoner ton gods och i containrar 1,1 miljoner ton gods.

Av de gods som transporterades med transportmedel transporterades 0,7 miljoner ton i lastbilar och 0,5 miljoner ton i släpvagnar. Utöver de transportmedel som användes för godstransport transporterades 152 619 personbilar som tillhörde passagerare samt 2 108 bussar.

Totalt transporterades 75 577 containrar, vilket motsvarar 136 105 TEU-enheter.

I passagerartrafiken transporterades totalt 1,0 miljoner personer

I passagerartrafiken transporterades i april 2023 totalt 1,0 miljoner personer. Mellan Finland och Estland reste 559 278 personer, mellan Finland och Sverige 462 474 personer och mellan Finland och Tyskland 10 768  personer. Jämfört med april 2022 antalet passagerare ökade med 2 procent. Jämfört med april 2019 var antalet passagerare dock bara 73 procent. I april 2023 ankom 914 passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
07.06.2023

Utrikes sjötransporter efter hamn och varuslag, 2023M04

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Varuslag
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Trafiktyp
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Hamn
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Land
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832
Ansvarig avdelningschef