Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi minskade och förbrukningen av förnybar energi ökade med en procent år 2019
21.12.2020
Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,36 miljoner terajoule (TJ) år 2019, vilket motsvarade en minskning med en procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 86,1 terawattimmar (TWh), vilket var 2 procent mindre än året innan. Användningen av fossila bränslen och torv minskade totalt med 7 procent. Mest minskade användningen av kol och torv, med 20 resp. 8 procent. Koldioxidutsläppen vid bränsleförbrukningen minskade på motsvarande sätt med 7 procent. Användningen av förnybar energi ökade med en procent och var på en rekordnivå liksom under tidigare år.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i statistikföringen av lageruppgifter
28.9.2018
Uppgifterna om energitorvlagret ingår inte i statistiken fr.o.m. 04/2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html