Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukning av energi ökade med 2 procent år 2018
28.3.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1,38 miljoner terajoule (TJ) år 2018, vilket motsvarade en ökning med 2 procent jämfört med året innan. Ökningen berodde på ökad användning av både fossila bränslen och torv samt förnybara energikällor. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick upp med 3 procent, vilket särskilt berodde på ökad torvanvändning. Totalförbrukningen av el ökade med 2 procent till 87 terawattimmar (TWh).

Nästa offentliggörande:
28.6.2019

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i statistikföringen av lageruppgifter
28.9.2018
Uppgifterna om energitorvlagret ingår inte i statistiken fr.o.m. 04/2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html