Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den förnybara energin gick förbi fossila bränslen och torv i totalförbrukningen av energi år 2020
16.4.2021
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1,28 miljoner terajoule (TJ) år 2020, vilket motsvarade en nedgång med 6 procent jämfört med året innan. Mängden energi som producerades genom förbränning minskade klart. Den förnybara produktionen av vatten-, vind- och solkraft ökade däremot. Koldioxidutsläppen vid energianvändningen av bränsle minskade med 10 procent. Totalförbrukningen av el sjönk till sin lägsta nivå på 20 år.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i statistikföringen av lageruppgifter
28.9.2018
Uppgifterna om energitorvlagret ingår inte i statistiken fr.o.m. 04/2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html