Aiheet
Ympäristö ja luonto

Kasvihuonekaasut

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Kasvihuonekaasut-tilasto sisältää Suomen kasvihuonekaasujen päästö- ja poistumatiedot. Kasvihuonekaasuinventaarion tietoja käytetään kansallisten päästövähennystoimien ja Suomen kansainvälisten vähennysvelvoitteiden seurannassa. Pikaennakko-, ennakolliset ja lopulliset tiedot julkaistaan vuosittain.

Tuottaja:

Tilastokeskus

Julkaisut

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästöt 47,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.) olivat tarkastelukauden alhaisimmat. Suomi täyttää EU:n ja Kioton pöytäkirjan koko kautta 2013 - 2020 koskevat päästövähennysvelvoitteensa. Velvoitteiden täyttyminen…

Lue lisää

tiedote |
Arkistosisältöä

Tulevat julkaisut

Tietoja muualla

Kansalliset inventaariolähetykset YK:n ilmastosopimukselle (englanniksi, UNFCCC:n sivusto)
Inventaariolaskelma, kasvihuonekaasujen kansallisen arviointijärjestelmän kuvaus sekä tärkeimmät inventaarioon liittyvät sopimukset, ohjeistot ja raportit.
Kansainvälisellä tasolla tärkeimmät ilmastopoliittiset linjaukset on tehty YK:n ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa, Kioton pöytäkirjassa ja Pariisin ilmastosopimuksessa.
Energiavirasto julkaisee vuosittain päästökauppasektorin laitoskohtaiset tiedot myönnetyistä päästöoikeuksista, todennetuista päästöistä sekä niiden erotuksesta.
YK:n ilmastosopimuksen edellyttämät Suomen maaraportit (National Communication) ja kaksivuotisraportit (Biennial Report) Tilastokeskuksen Tuotteet ja palvelut -sivustolla

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Pia Forsell
kehittämispäällikkö
029 551 2937
Muut asiantuntijat

Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.