Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utsläppen av växthusgaser ökade, utsläppskvoten överskreds
23.5.2019
Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 56,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2018. Utsläppen ökade med 2 procent jämfört med året innan. Störst inverkan på ökningen av utsläppen hade den ökade förbrukningen av naturgas och torv. Utsläppen utanför utsläppshandeln låg på samma nivå som året innan, men översteg EU:s utsläppskvot med 0,4 miljoner ton CO2-ekv. I snabbestimatet har det senaste årets utsläpps- och upptagsuppgifter producerats på en grövre nivå än uppgifterna för de föregående åren.

Nästa offentliggörande:
12.12.2019

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html