Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Månadslöner inom staten

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över månadslöner inom staten beskriver antalet löntagare som omfattas av statens budgetekonomi samt deras löner. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter näringsgren, yrke, utbildning, kön och ålder. Uppgifterna fås från Statskontoret och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
26.04.2023

Medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 2022

Medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 973 euro i månaden år 2022. Medianlönen för ordinarie arbetstid var 4 235 euro i månaden bland män och 3 632 euro i månaden bland kvinnor.
Hoppa över tabellen
TotaltMänKvinnor
3 9734 2353 632

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna