Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Månadslöner inom staten

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 788 euro år 2020
29.4.2021
Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 788 euro i månaden år 2020. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 4 064 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier. Männens medianlön för ordinarie arbetstid var 4 052 euro och kvinnornas 3 432 euro.

Beskrivning: Statistiken över månadslöner inom staten beskriver löner för löntagare som omfattas av statens budgetekonomi och deras antal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/index_sv.html