Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälleBoende och byggande

Hushållens förmögenhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken Hushållens förmögenhet beskriver den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Statistiska uppgifter publiceras på hushållsnivå och individnivå. Uppgifter på hushållsnivå publiceras med ungefär tre års mellanrum och uppgifter på individnivå med ungefär ett års mellanrum.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

År 2020 ägde omkring 1,7 miljoner personer placeringsfonder eller börsaktier som noterats i Finland. Omkring 31 procent av bostadsbefolkningen var ägare. Antalet ägare ökade med 107 600 personer från året innan, medan antalet under åren 2014 - 2019 har ökat med i genomsnitt 42 400 personer per år. …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
03.02.2022

Antalet personer som äger börsaktier, placeringsfonder eller båda

Siffrorna i figuren finns tillgängliga i tabellen på adressen https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__tul__vtutk/statfin_vtutk_pxt_13di.px/
Hoppa över tabellen
200920132014201520162017201820192020
Börsaktier och placeringsfonder1 242 2891 339 3821 381 3471 438 8991 476 9421 512 2971 543 0141 593 6071 701 211
Placeringsfonder828 542916 005984 2161 063 1271 107 0631 145 5491 193 3561 254 6901 337 243
Börsaktier654 645688 587667 620661 644665 015677 777672 290683 871770 570
08.06.2021

Den genomsnittliga nettoförmögenheten (= tillgångar – skulder) efter hushållets referenspersons ålder, median

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tara Junes
överaktuarie
029 551 3322
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna