Finlands officiella statistik

Hushållens förmögenhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av hushållen hade en nettoförmögenhet på över 107 200 euro år 2016
5.6.2018
Medianen för hushållens nettoförmögenhet var 107 200 euro år 2016, vilket framgår av Statistikcentralens förmögenhetsundersökning år 2016. En fjärdedel av hushållen hade en nettoförmögenhet på mer än 260 900 euro och en fjärdedel en nettoförmögenhet på mindre än 10 700 euro. Mest förmögna var 65 - 74-åringarnas hushåll.

Beskrivning: Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Utöver olika förmögenhetsformer upptas också uppgifter om annat som påverkar hushållens ekonomiska situation, t.ex. inkomster och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arv, förmögenhet, hushåll, inkomster, placeringsverksamhet, skulder, socioekonomisk ställning, sparande, värdepapper.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/index_sv.html