Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.5.2011

Det regelbundna tidningsläsandet har minskat

Det regelbundna läsandet av tryckta dagstidningar har minskat, även om Finland fortfarande är ett starkt tidningsland. Särskilt ungdomar och unga vuxna läser inte regelbundet dagstidningar i samma utsträckning som i början av 1990-talet. Däremot följer fler personer än nio av tio av dem som fyllt 45 år regelbundet med dagstidningar. Uppgifterna framgår av resultaten från Statistikcentralens undersökning om tidsanvändning år 2009.

Regelbunden läsning av dagstidningar efter kön och ålder 1991, 2002 och 2009, %

Regelbunden läsning av dagstidningar efter kön och ålder 1991, 2002 och 2009, %

När det gäller regelbunden läsning av tidskrifter har det skett rätt så betydande förändringar i fråga om åldersgrupperna fr.o.m. början av 1980-talet. Personer under 25 år läser numera tidskrifter i klart mindre utsträckning än i början av 1980-talet. Däremot läser de som fyllt 65 år tidskrifter betydligt mer än tidigare. De utgör numera den största tidskriftsläsande åldersgruppen.

Läsandet av böcker har minskat fr.o.m. början av 1990-talet, fastän det inte skett några större förändringar i läsandet under det senaste 10 åren.

Nästan alla finländare motionerar. År 2009 hade över 90 procent av den 10 år fyllda befolkningen utövat minst en idrotts- eller motionsgren under en fyra veckors period. För tio år sedan var andelen nästan den samma. Mest motionerade 10–14-åringar, av dem hade 98 procent ägnat sig åt någon form av idrott eller motion under månaden.

Idrott och motion 1999 och 2009, %

Idrott och motion 1999 och 2009, %

Den mest populära grenen är motionspromenad, som i den här undersökningen också omfattar stavgång. Tre fjärdedelar av svarspersonerna hade gjort motionspromenader. De näst populäraste grenarna är gymnastik hemma, cykling och simning. Under 2000-talet har löpning, gymträning och gymnastik hemma ökat i popularitet.

Motionspromenader, gymnastik hemma och cykling utövas ofta. Något under en tredjedel av dem som utövar motionspromenader och cykling hade gjort det nästan dagligen, dvs. minst 20 gånger under fyraveckorsperioden. Av dem som gymnastiserat hemma hade en fjärdedel gymnastiserat lika ofta. Övriga idrotts- och motionsgrenar utövades mer sällan.


Källa: Undersökning om tidsanvändning 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tidsanvändning [e-publikation].
Kultur- och idrottsintressen 1981-2009 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akay/2009/03/akay_2009_03_2011-05-17_tie_001_sv.html