Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.6.2007

Yleisöluotot lisääntyivät lähes koko maassa vuonna 2006

Korjattu 19.6.2007 klo 12. Taulukossa on korjattu kotitalouksien luottokantaa ja vuosimuutosta koskevat tiedot.

Luottokanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla suuralueilla ja kaikissa maakunnissa paitsi Ahvenanmaalla, jossa yleisöluottokanta laski 4 prosenttia. Suuralueista eniten yleisöluotot kasvoivat Itä-Suomessa, jossa luotot lisääntyivät vajaat 12 prosenttia. Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa kasvu oli 10 prosenttia. Yritystoiminnan luottokanta kasvoi eniten Itä-Suomen suuralueella. Ahvenanmaalla yritystoiminnan luottokanta pieneni yli 11 prosenttia.

Yleisöluotoista kotitalouksien osuus oli hieman yli puolet eli 78 miljardia euroa. Kotitalouksien luotot lisääntyivät vuoden aikana 13 prosenttia. Luotot lisääntyivät kaikilla suuralueilla ja kaikissa maakunnissa. Luottokanta kasvoi eniten Etelä-Suomen suuralueella, 14 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

Yleisö-, kotitalouksien ja yritystoiminnan luottokanta (mrd. euroa) ja sen vuosimuutos (%) suuralueittain ja maakunnittain vuonna 2006

  Yleisöluottokanta (mrd. euroa) Vuosimuutos (%) Kotitalouksien luottokanta (mrd. euroa)1) Vuosimuutos (%)1) Yritystoiminnan luottokanta (mrd. euroa) Vuosimuutos (%)
Etelä-Suomi 87,0 9,8 43,1 13,9 31,9 4,1
Uusimaa 57,2 9,3 25,2 14,9 23,0 3,4
Itä-Uusimaa 2,4 8,4 1,7 12,1 0,5 0,4
Varsinais-Suomi 12,0 11,8 7,1 13,4 3,9 9,3
Kanta-Häme 4,0 14,0 2,5 12,8 1,1 11,6
Päijät-Häme 4,7 8,4 2,7 12,7 1,4 0,6
Kymenlaakso 4,0 9,7 2,2 11,9 1,3 0,8
Etelä-Karjala 2,8 9,3 1,7 10,5 0,7 6,5
Länsi-Suomi 30,1 9,6 18,2 11,4 9,1 4,9
Satakunta 4,5 7,3 2,9 10,7 1,5 1,3
Pirkanmaa 11,2 11,8 6,7 13,3 2,9 6,2
Keski-Suomi 6,0 8,6 3,5 11,1 1,6 2,9
Etelä-Pohjanmaa 4,1 7,8 2,5 10,0 1,6 4,5
Pohjanmaa 4,2 9,3 2,5 9,3 1,5 8,7
Itä-Suomi 13,0 11,6 7,6 11,2 4,2 10,4
Etelä-Savo 3,1 10,6 1,9 11,4 0,9 3,9
Pohjois-Savo 5,3 11,6 3,2 12,6 1,7 10,4
Pohjois-Karjala 3,1 15,8 1,7 10,7 1,1 20,4
Kainuu 1,5 5,7 0,9 7,0 0,5 2,5
Pohjois-Suomi 14,2 9,7 8,4 12,1 4,0 5,0
Keski-Pohjanmaa 1,6 9,9 1,0 11,6 0,5 10,9
Pohjois-Pohjanmaa 8,7 10,0 5,4 12,3 2,3 3,3
Lappi 3,9 9,2 2,1 11,9 1,2 5,7
Ahvenanmaa 0,9 -3,8 0,5 0,6 0,4 -11,1
Ahvenanmaa 0,9 -3,8 0,5 0,6 0,4 -11,1
Koko maa 145,3 9,8 77,9 12,8 49,6 4,7

1) Korjattu 19.6.2007 klo 12.

Lähde: Luottokanta 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kannas (09)1734 3539, Rita Sorsa (09) 1734 3326, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 19.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen luottokanta [verkkojulkaisu].
2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/alkan/2006/alkan_2006_2007-06-19_tie_001.html