Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.5.2009

Luotot lisääntyivät koko maassa vuonna 2008

Yleisölle myönnettyjen luottojen1) kanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla suuralueilla ja kaikissa maakunnissa. Suuralueista eniten yleisöluotot kasvoivat Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla, joissa luotot lisääntyivät yli 15 prosenttia. Itä- ja Pohjois-Suomessa luottokanta kasvoi vajaat kahdeksan prosenttia ja Länsi-Suomessa vajaat seitsemän prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna suurinta kasvu oli Uudellamaalla, 21 prosenttia, sekä Kainuussa ja Itä-Uudellamaalla 13 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

Yleisöluotoista 61 prosenttia eli runsaat 110 miljardia euroa kohdentui Etelä-Suomen suuralueelle vuoden 2008 lopussa. Seuraavaksi eniten eli viidennes luotoista kohdentui Länsi-Suomen suuralueelle. Maakunnittain tarkasteltuna suurin osa luotoista eli 41 prosenttia kohdentui Uudellemaalle. Varsinais-Suomen maakuntaan kohdentui kahdeksan prosenttia ja Pirkanmaalle seitsemän prosenttia yleisöluotoista.

Yleisöluottokanta (mrd. euroa) ja sen vuosimuutos (%) suuralueittain ja maakunnittain vuonna 2008

  Yleisöluottokanta (mrd. euroa) Vuosimuutos (%)
Etelä-Suomi 110,2 15,7
Uusimaa 74,2 20,7
Itä-Uusimaa 3,1 12,6
Varsinais-Suomi 14,4 6,7
Kanta-Häme 4,7 5,0
Päijät-Häme 5,6 8,0
Kymenlaakso 4,5 2,5
Etelä-Karjala 3,6 4,8
Länsi-Suomi 35,9 6,7
Satakunta 5,6 7,9
Pirkanmaa 13,3 7,5
Keski-Suomi 7,1 5,8
Etelä-Pohjanmaa 4,7 2,5
Pohjanmaa 5,1 8,7
Itä-Suomi 15,4 7,5
Etelä-Savo 3,6 6,3
Pohjois-Savo 6,5 10,7
Pohjois-Karjala 3,6 1,0
Kainuu 1,7 13,3
Pohjois-Suomi 17,0 7,8
Keski-Pohjanmaa 2,0 7,6
Pohjois-Pohjanmaa 10,5 7,3
Lappi 4,6 9,2
Ahvenanmaa 1,3 15,1
Koko maa 179,8 12,2

Yleisöluotoista kotitalouksien osuus oli hieman yli puolet eli runsaat 93 miljardia euroa. Kotitalouksien luotot lisääntyivät koko maassa vuoden aikana yhteensä vajaat kahdeksan prosenttia. Kotitalouksien luotot lisääntyivät kaikilla suuralueilla ja kaikissa maakunnissa. Maakunnittain tarkasteltuna kotitalouksien luotot kasvoivat eniten Uudellamaalla ja Lapissa, 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kotitalouksien luotoista yli puolet eli vajaat 52 miljardia euroa kohdentui Etelä-Suomen suuralueelle. Vajaa neljännes kotitalouksien luotoista kohdentui Länsi-Suomen suuralueelle. Maakunnittain tarkasteltuna kolmasosa kotitalouksien luotoista kohdentui Uudenmaan maakuntaan. Sekä Varsinais-Suomeen että Pirkanmaalle kohdentui vajaat yhdeksän prosenttia kotitalouksien luotoista.

Asuntoluotot lisääntyivät eniten Lapissa

Varsinaiseen asumiseen tarkoitetut luotot lisääntyivät tasaisesti kaikilla suuralueilla, eniten Ahvenanmaalla, vajaat 13 prosenttia, ja vähiten Länsi-Suomessa, seitsemän prosenttia.Maakunnittain tarkasteltuna sekä varsinaiset että vapaa- ajan asuntoluotot kasvoivat eniten Lapissa. Varsinaiseen asumiseen tarkoitetut luotot kasvoivat Lapissa 11 prosenttia ja vapaa-ajan asuntoluotot lähes kolmanneksen edellisvuoteen verrattuna.

Varsinaisista asuntoluotoista 39 prosenttia kohdentui Uudellemaalle. Seuraavaksi eniten asuntoluottoja kohdistui Pirkanmaalle, yhdeksän prosenttia. Vapaa-ajan asuntoluotoista 28 prosenttia kohdentui Uudenmaan maakuntaan, Varsinais-Suomeen yhdeksän prosenttia ja Pirkanmaalle kahdeksan prosenttia.

1) Yleisöluottoja ovat luotot, jotka rahoitus- ja vakuutuslaitokset, valtio ja sosiaaliturvarahastot ovat myöntäneet yrityksille, asuntoyhteisöille, kunnille, kuntayhtymille, Ahvenanmaan maakuntahallinnolle, kotitalouksille ja kotitalouksia palveleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Valtion kunnille, kuntayhtymille ja pankeille välitettäväksi myöntämät luotot sisältyvät yleisöluottoihin vasta siinä vaiheessa kun luotot myönnetään edelleen yleisölle. Joukkovelkakirjalainat eivät kuulu alueellisen luottokannan yleisöluottoihin, toisin kuin varsinaisen luottokannan tiedoissa, jonka takia luvut voivat hieman erota toisistaan tilastojen välillä.

Lähde: Alueellinen luottokanta 2008, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Olli Kannas (09)1734 3539, Rita Sorsa (09) 1734 3326, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen luottokanta [verkkojulkaisu].
2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/alkan/2008/alkan_2008_2009-05-19_tie_001.html