Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.4.2009

Antalet nedlagda företag ökar fortfarande kraftigt

Antalet nya företag minskade med drygt sex procent under det sista kvartalet år 2008. Sett efter näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, medan det i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade betydligt under det tredje kvartalet år 2008 – ökningen var 28 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Flest nedlagda företag fanns också inom näringsgrenarna fastighetsverksamhet och företagstjänster och i landskapet Nyland. Sett efter juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 17 procent fler och nedlagda aktiebolag rentav 44 procent fler jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag 4:e kvartalet 2008

Enligt Statistikcentralen inledde 6 651 nya företag sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2008. Antalet nya företag har minskat med 6,3 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2007, då 7 100 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,1 procent under det sista kvartalet år 2008.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster. Inom näringsgrenen inledde 2 025 nya företag sin verksamhet, dvs. 30,4 procent av alla nya företag under det sista kvartalet. Inom handeln inledde 1 236 företag (18,6 %) och inom byggverksamheten 957 företag (14,4 %) sin verksamhet.

När man ser till landskap inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 2 351. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland och i Kymmenedalen, 2,5 procent i båda landskapen.

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det sista kvartalet år 2008 i Helsingfors (1 274), Esbo (329), Tammerfors och Vanda (264 i båda kommunerna) samt i Åbo (243). Jämfört med det sista kvartalet år 2007 ökade antalet nya företag mest i Kouvola (56) och minskade mest i Esbo (30).

Nya företag, 4:e kvartalet 2001–2008

Nya företag, 4:e kvartalet 2001–2008

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2008

Enligt Statistikcentralen lade 5 578 företag ned sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2008. Jämfört med det tredje kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 27,9 procent, då 4 362 företag lade ned sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2007. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,8 procent under juli–september år 2008.

Flest nedlagda företag fanns det inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, där 1 549 (27,8 %) företag lade ned sin verksamhet. Inom handel och byggverksamhet lade 1 199 företag (21,5 %) resp. 920 företag (16,5 %) ned sin verksamhet.

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2008 i Nyland, där antalet uppgick till 2 099. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst också i Nyland (2,3 %).

När man jämför kommunerna fanns det flest nedlagda företag under det tredje kvartalet år 2008 i Helsingfors (1 039), Esbo (319) och Vanda (231). Jämfört med det tredje kvartalet år 2007 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (308) och Esbo (94) medan de minskade mest i Brahestad (10).

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2001–2008

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2001–2008

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2008, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2008, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 05.02.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2008/04/aly_2008_04_2009-04-30_tie_001_sv.html