Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2010

Antalet nya och nedlagda företag minskade

Antalet nya företag minskade med nästan 10 procent och antalet nedlagda med nästan fyra procent år 2009. Sett till näringsgren inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, sett till landskap flest i Nyland. Antalet nya företag minskade i alla landskap. Antalet nedlagda företag ökade bara i Birkaland, Päijänne-Tavastland och Norra Karelen.

Nya och nedlagda företag år 2009

Enligt Statistikcentralen inledde 31 184 nya företag sin verksamhet år 2009. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 9,6 procent år 2009. Antalet minskade med 9,8 procent jämfört med år 2008. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 5 528 företag, dvs. 17,7 procent av alla nystartade företag år 2009.

År 2009 lade 26 027 företag ner sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 7,9 procent år 2009. Antalet minskade med 3,7 procent jämfört med år 2008. Flest företag lade ner sin verksamhet inom handeln, där 5 302 företag (20,4 %) lade ner verksamheten.

Om man gör en jämförelse mellan landskap inledde kvantitativt sett flest företag (10 784) sin verksamhet i Nyland, där också flest företag (9 027) lade ner sin verksamhet år 2009. Jämfört med år 2008 minskade antalet nya företag mest i Nyland (-901) och antalet nedlagda företag mest i Birkaland (93).

Om man gör en jämförelse mellan ekonomiska regioner inledde flest företag sin verksamhet, i förhållande till företagsbeståndet, i Äänekoski ekonomiska region (11,3 %) och i absoluta tal flest i Helsingfors ekonomiska region (10 505) år 2009. I förhållande till företagsbeståndet nedlades flest företag i Äänekoski ekonomiska region (10,0 %) och i absoluta tal flest i Helsingfors ekonomiska region (8 755).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner ökade företagsbeståndet år 2009 i absoluta tal mest i Helsingfors, där 5 388 företag inledde och 4 467 företag lade ned sin verksamhet. Jämfört med år 2008 ökade antalet nya företag mest i Birkaland (25) och minskade mest i Helsingfors (-233). Antalet nedlagda företag ökade mest i Tammerfors (103) och minskade mest i Esbo (-190).

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Mark Rantala (09) 1734 2706, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (174,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2009/aly_2009_2010-10-21_tie_001_sv.html