Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.10.2011

Antalet nya företag började minska under april–juni år 2011

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med drygt två procent under andra kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren startades flest företag inom byggverksamhet och sett till landskap flest företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade med 35,8 procent under första kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, sett till landskap lades flest företag ned i Nyland.

Nya företag 2:a kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen inledde 8 220 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2011. Antalet nya företag minskade med 2,4 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2010, då 8 422 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,5 procent under andra kvartalet år 2011.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet, 1 496 nya företag, dvs. 18,2 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom handeln inledde 1 316 nya företag (16,0 %) sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 228 företag (14,9 %).

När man jämför landskapen grundades flest nya företag i Nyland under andra kvartalet år 2011, dvs. 2 801 nya företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Södra Karelen (2,9 %).

När man jämför de ekonomiska regionerna startades flest nya företag under andra kvartalet 2011 i Helsingfors ekonomiska region (2 600) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (601).

När man jämför ELY-centralerna inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2011 inom området för Nylands ELY-central (2 801) och näst flest inom området för Egentliga Finlands ELY-central (768).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2011 i Helsingfors (1 389), Esbo (381), Tammerfors (368), Åbo (303) och Vanda (252). Jämfört med motsvarande kvartal år 2010 ökade antalet nya företag mest i Åbo (42) och minskade mest i Vanda (-53).

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen lade 5 479 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2011. Jämfört med första kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 35,8 procent, då 4 036 företag lade ned sin verksamhet under första kvartalet år 2010. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,7 procent under januari–mars år 2011.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 058, dvs. 19,3 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet. Inom byggverksamhet lade 986 företag (18,0 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 733 företag (13,4 %).

När man jämför landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 173) under första kvartalet 2011. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (2,0 %).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2011 i Helsingfors ekonomiska region (1 986) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (397).

Sett till ELY-central lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2011 inom området för Helsingfors ELY-central (2 137) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (492).

När man jämför kommunerna lades flest företag ned under första kvartalet 2011 i Helsingfors (1 000), Esbo (282), Vanda (261), Tammerfors (238) och Åbo (178). Jämfört med första kvartalet år 2010 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (362) och minskade mest i Björneborg (– 15).

Nys företag 2:a kvartalet

Nys företag 2:a kvartalet

Nedlagda företag 1:a kvartalet

Nedlagda företag 1:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2011, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2011, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Jaakko Salmela (09) 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2011/02/aly_2011_02_2011-10-20_tie_001_sv.html