Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.10.2012

Antalet nya företag började minska

Enligt Statistikcentralen har antalet nya företag vänt nedåt något år 2011, antalet var nästan 2,5 procent lägre än året innan. Antalet nedlagda företag vände däremot uppåt, då antalet var 14 procent högre än år 2010. När man ser till näringsgren inledde och lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln, och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag år 2011

Enligt Statistikcentralen inledde 32 417 nya företag sin verksamhet år 2011. I förhållande till hela företagsbe-ståndet var andelen nya företag 9,6 procent år 2011. Antalet minskade med 2,4 procent jämfört med år 2010. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 5 385 företag, dvs. 16,6 procent av alla nystartade före-tag år 2011.

År 2011 lade 24 409 företag ned sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 7,0 procent. Antalet ökade med 14 procent jämfört med år 2010. Flest företag lade ned sin verksamhet inom handeln, 4 685 företag, dvs. 19,2 procent av alla nedlagda företag år 2011.

Om man gör en jämförelse mellan landskap inledde kvantitativt sett flest nya företag (11 439) sin verksamhet i Nyland, där också flest företag (8 767) lade ned sin verksamhet år 2011. Jämfört med år 2010 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Egentliga Finland (69) och minskade mest i Nyland (–518). Antalet nedlagda före-tag ökade kvantitativt sett mest i Nyland (1 513) och minst i Egentliga Tavastland (10).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag (10 648) sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, där också flest företag (8 147) lade ned sin verksamhet år 2011. I förhållande till företagsbeståndet inled-de flest företag (11,3 %) sin verksamhet i Uleåborgs ekonomiska region, där också flest företag (8,3 %) lade ned sin verksamhet.

När man jämför ELY-centralerna inledde kvantitativt sett flest nya företag sin verksamhet år 2011 inom området för Nylands ELY-central (11 439) och näst flest inom området för Egentliga Finlands ELY-central (3 163). Flest företag lade ned sin verksamhet inom området för Nylands ELY-central (8 767) och näst flest inom områdena för Birkalands (2 200) och Egentliga Finlands (2 021) ELY-centraler.

Om man gör en jämförelse mellan kommuner inledde kvantitativt sett flest företag (5 310) sin verksamhet i Hel-singfors, där också flest företag (3 976) lade ned sin verksamhet år 2011. Jämfört med år 2010 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Åbo (59) och minskade mest i Helsingfors (–220). Antalet nedlagda företag ökade kvantitativt sett mest i Helsingfors (643) och minskade mest i Hollola (–23).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 16 814 år 2011 och antalet nya aktiebolag 12 447. Antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) var 12 915 och antalet nedlagda aktiebolag 8 222.

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.


Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2011/aly_2011_2012-10-25_tie_001_sv.html