Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.10.2017

Yrityksiä aloitti prosentin enemmän ja lopetti kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen sekä teknillisen toiminnan toimialalla ja lopetti eniten kaupan toimialalla. Maakunnittain tarkasteltuna yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla. Uusia yrityksiä perustettiin 0,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja yrityksiä lopetettiin 0,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2016

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2016

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan 28 533 uutta yritystä aloitti toimintansa vuonna 2016. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 7,6 prosenttia. Eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen sekä teknillisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 4 602 uutta yritystä eli 16,1 prosenttia kaikista vuonna 2016 aloittaneista yrityksistä.

Vuonna 2016 toimintansa lopetti 24 870 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 6,6 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa toimintansa lopetti 4 693 uutta yritystä eli 18,9 prosenttia kaikista vuonna 2016 lopettaneista yrityksistä.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2016 eniten uusia yrityksiä aloitti (10 943) ja myös lopetti (8 971) Uudellamaalla. Vuoteen 2015 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (262) ja väheni eniten Pohjanmaalla (-92). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (66) ja Satakunnassa (66), ja väheni eniten Pirkanmaalla (-181).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2016 eniten yrityksiä aloitti (10 272) ja myös lopetti (8 418) Helsingin seutukunnassa. Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (9,1%) ja lopetti Koillis-Savon seutukunnassa (9,5%).

Kunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2016 eniten yrityksiä aloitti (5 619) ja lopetti (4 568) Helsingissä. Vuoteen 2015 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (125) ja väheni eniten Vihdissä (-47). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (108) ja väheni eniten Tampereella (-87).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2016 toimintansa aloitti 13 577 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 12 558 osakeyhtiötä. Toimintansa lopetti 13 289 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 8 303 osakeyhtiötä.

Luvuissa ovat mukana mm. yhtiöittämisten ja fuusioiden seurauksena tapahtuneet yritysten muutokset.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (383,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2016/aly_2016_2017-10-31_tie_001_fi.html