Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q4/2017 Förändring Q4/2017 - Q4/2016
Totalt 6 429 363
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 090 108
G Handel 907 -25
F Byggverksamhet 773 28
S Annan serviceverksamhet 483 29
J Informations- och kommunikationsverksamhet 451 69
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 405 16
I Hotell- och restaurangverksamhet 364 -13
L Fastighetsverksamhet 341 -62
R Kultur, nöje och fritid 333 75
C Tillverkning 329 17
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 205 4
H Transport och magasinering 189 1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 177 40
P Utbildning 169 38
K Finans- och försäkringsverksamhet 137 18
E Vattenförsörjning 17 -2
B Utvinning av mineral 8 -2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 8 -6
Andra näringsgren (O, T, U, X, Z) 43 30

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 26.04.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Nya företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2017/04/aly_2017_04_2018-04-26_tau_001_sv.html