Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q3/2019 Nya, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q3/2019 - Q3/2018 Nedlagda Q2/2019 Nedlagda, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q2/2019 - Q2/2018
Totalt 9 879 2,5 1 815 5 098 1,3 -343
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 710 3,0 435 858 1,5 -64
F Byggverksamhet 1 277 2,4 247 622 1,2 -77
G Handel 1 020 1,8 142 863 1,5 -109
S Annan serviceverksamhet 749 2,8 30 362 1,4 -17
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 698 3,4 174 292 1,4 -10
H Transport och magasinering 694 3,0 46 280 1,2 17
J Informations- och kommunikationsverksamhet 566 3,2 60 308 1,7 -35
R Kultur, nöje och fritid 560 4,3 104 214 1,7 25
C Tillverkning 489 1,8 64 298 1,1 9
I Hotell- och restaurangverksamhet 416 2,8 80 296 2,0 17
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 400 3,3 96 187 1,6 -14
L Fastighetsverksamhet 369 1,3 44 182 0,6 -7
P Utbildning 325 4,4 104 80 1,1 -44
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 286 1,4 69 140 0,7 -22
K Finans- och försäkringsverksamhet 90 2,1 -6 73 1,7 -10
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 24 2,2 21 5 0,5 -9
E Vattenförsörjning 19 1,0 -3 13 0,7 -4
B Utvinning av mineral 8 0,7 2 11 0,9 5
T Förvärvsarbete i hushåll 4 2,4 2 0 0 -2
Andra näringsgrenar (O, U, X) 175 24,8 104 14 2,0 8

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2019, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2019/03/aly_2019_03_2020-01-23_tau_001_sv.html