Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q1/2021 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q1/2021 - Q1/2020 Nedlagda företag Q4/2020 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q4/2020 - Q4/2019
Totalt 12403 3 -45 7562 1,8 1328
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) 480 2,1 -5 289 1,2 74
B Utvinning av mineral (05-09) 19 1,7 11 12 1 -1
C Tillverkning (10-33) 728 2,6 102 429 1,5 41
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) 19 1,6 -3 14 1,2 3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) 29 1,5 -2 16 0,8 -4
F Byggverksamhet (41-43) 1533 2,7 -8 970 1,7 199
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) 1514 2,6 137 1136 1,9 166
H Transport och magasinering (49-53) 552 2,2 -174 517 2,1 89
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) 487 3 -42 357 2,2 42
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) 761 3,8 -16 415 2,1 121
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66) 201 4,2 45 89 1,9 29
L Fastighetsverksamhet (68) 553 1,8 25 313 1 41
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75) 2191 3,5 97 1149 1,8 200
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82) 841 3,7 47 484 2,1 60
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) 9 16,4 8 0 0 0
P Utbildning (85) 388 4,6 -29 177 2,1 51
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) 552 4,1 -63 304 2,3 78
R Kultur, nöje och fritid (90-93) 600 4 -68 272 1,8 59
S Annan serviceverksamhet (94-96) 835 2,9 -127 599 2,1 67
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) 1 0,6 1 2 1,3 -1
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99) 1 20 1 0 0 0
Okänd 108 18,5 17 18 3,1 14

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2021, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 22.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2021/01/aly_2021_01_2021-07-22_tau_001_sv.html