Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q3/2021 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q3/2021 - Q3/2020 Nedlagda företag Q2/2021 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q2/2021 - Q2/2020
Totalt 9515 2.2 104 6112 1.4 818
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) 341 1.4 37 221 0.9 70
B Utvinning av mineral (05-09) 11 1.0 -7 16 1.4 9
C Tillverkning (10-33) 515 1.8 -1 382 1.3 73
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) 31 2.5 14 6 0.5 -2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) 23 1.1 7 13 0.6 -5
F Byggverksamhet (41-43) 1249 2.1 104 684 1.2 61
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) 1055 1.8 -99 941 1.6 73
H Transport och magasinering (49-53) 484 1.9 -33 355 1.4 7
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) 397 2.4 -39 294 1.8 5
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) 568 2.8 12 384 1.9 66
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66) 106 2.1 -18 82 1.7 17
L Fastighetsverksamhet (68) 382 1.2 -6 229 0.7 51
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75) 1587 2.4 2 984 1.5 148
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82) 700 2.9 92 400 1.7 118
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) 5 7.6 0 2 3.2 2
P Utbildning (85) 320 3.6 12 143 1.6 15
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) 393 2.8 -6 241 1.8 40
R Kultur, nöje och fritid (90-93) 505 3.3 -6 265 1.7 53
S Annan serviceverksamhet (94-96) 770 2.6 55 459 1.6 9
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) 3 2.0 0 1 0.7 1
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99) - 0 0 - 0 0
Okänd 70 9.4 -16 10 1.5 7

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2021, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538 , Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2021/03/aly_2021_03_2022-01-18_tau_001_sv.html