Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q3/2021 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q3/2021 - Q3/2020 Nedlagda företag Q2/2021 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q2/2021 - Q2/2020
Totalt 9515 2.2 104 6112 1.4 818
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) 341 1.4 37 221 0.9 70
B Utvinning av mineral (05-09) 11 1.0 -7 16 1.4 9
C Tillverkning (10-33) 515 1.8 -1 382 1.3 73
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) 31 2.5 14 6 0.5 -2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) 23 1.1 7 13 0.6 -5
F Byggverksamhet (41-43) 1249 2.1 104 684 1.2 61
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) 1055 1.8 -99 941 1.6 73
H Transport och magasinering (49-53) 484 1.9 -33 355 1.4 7
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) 397 2.4 -39 294 1.8 5
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) 568 2.8 12 384 1.9 66
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66) 106 2.1 -18 82 1.7 17
L Fastighetsverksamhet (68) 382 1.2 -6 229 0.7 51
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75) 1587 2.4 2 984 1.5 148
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82) 700 2.9 92 400 1.7 118
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) 5 7.6 0 2 3.2 2
P Utbildning (85) 320 3.6 12 143 1.6 15
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) 393 2.8 -6 241 1.8 40
R Kultur, nöje och fritid (90-93) 505 3.3 -6 265 1.7 53
S Annan serviceverksamhet (94-96) 770 2.6 55 459 1.6 9
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) 3 2.0 0 1 0.7 1
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99) - 0 0 - 0 0
Okänd 70 9.4 -16 10 1.5 7

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2021, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538 , Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2021/03/aly_2021_03_2022-01-18_tau_001_sv.html