Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Yrkesutbildning 2007, Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret

2007
Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret
Offentliggöranden

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2007/02/index_sv.html