Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.8.2011

Antalet personer som avlagt examen i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 33 800 år 2010

Enligt Statistikcentralen avlade 33 800 studerande examen i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform år 2010. Antalet utexaminerade var 0,7 procent mer än året innan. Männens andel av de studerande som avlagt examen var 53 procent. Flest examina avlades inom teknik och kommunikation, 43 procent. Näst mest examina avlades inom sosial-, hälso- och idrottsområdet, 15 procent, inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, 12 procent, samt inom företagsekonomiska och administrativa området, 10 prosent. Inom övriga utbildningsområden var procentandelen under 10 prosent.

Antalet personer som avlagt examen inom läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter utbildningsområde 2010 1)

Utbildningsområde Utexaminerade totalt Utexaminerade, männen Utexaminerade, kvinnor
Totalt 33 801 17 870 15 931
Det humanistiska och pedagogiska området 633 145 488
Kulturbranschen 2 508 810 1 698
Företagsekonomiska och administrativa området 3 539 1 216 2 323
Det naturvetenskapliga området 1 201 1 013 188
Teknik och kommunikationsbranschen 14 517 12 084 2 433
Naturbruk och miljöområdet 1 697 780 917
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 180 400 4 780
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 3 910 921 2 989
Annan utbildning 616 501 115
1) Exkl. läroavtalsutbilning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2010/02/aop_2010_02_2011-08-30_tie_002_sv.html