Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2011

Antalet deltagare i läroavtalsutbildning 59 700 år 2010

Enligt Statistikcentralen deltog 59 700 studerande i examensinriktad läroavtalsutbildning under kalenderåret 2010. Antalet studerande var 10 procent mindre än året innan. Av de studerande deltog 39 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktaade grundexamin. För yrkesexamina var motsvarande andel 33 procent och för specialyrkesexamina 28 procent. Bland de studerande fanns nästan lika många män som kvinnor. Antalet nya studerande var 21 700. Hela examen avlades av 14 300 studerande. Av de avlagda examina var 42 procent yrkesinriktade grundexamina, 32 procent yrkesexamina och 26 procent specialyrkesexamina. Bland de som avlagde examen fanns lika många män som kvinnor. Uppgifterna har samlats in av anordnare av läroavtalsutbildning.

Antalet nya studerande, deltagare och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter utbildningsområde 2010

Utbildningsområde Nya studerade totalt Studerade totalt Utexaminerade totalt
Totalt 21 674 59 702 14 306
Det humanistiska och pedagogiska området 491 1 220 304
Kulturbranschen 545 1 384 242
Företagsekonomiska och administrativa området 8 472 20 982 4 882
Det naturvetenskapliga området 195 781 200
Teknik och kommunikationsbranschen 6 348 20 678 5 365
Naturbruk och miljöområdet 490 1 294 258
Social-, hälso- och idrottsområdet 3 131 8 817 2 019
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 2 002 4 546 1 036

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2010/04/aop_2010_04_2011-11-03_tie_004_sv.html