Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 6.11.2012

År 2011 deltog 88 600 i utbildningar som förbereder för fristående examen

Enligt Statistikcentralen deltog 88 600 studerande i utbildning i skolform som förbereder för fristående examen under kalenderåret 2011. Antalet studerande var 3 procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 49 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 43 procent och för specialyrkesexamina 8 procent. Kvinnornas andel av de studerande var 54 procent. Antalet nya studerande var 43 400. Hela examen avlades av 22 000 studerande. Av de avlagda examina var 46 procent yrkesinriktade grundexamina, 47 procent yrkesexamina och 7 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 58 procent. Uppgifterna har samlats in av läroanstalter. Läroavtalsutbildningen ingår inte i dessa uppgifter.

Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter utbildningsområde 2011 1)

Utbildningsområde Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Totalt 43 403 88 596 22 038
Det humanistiska och pedagogiska området 664 1 523 418
Kulturbranschen 1 294 3 104 729
Företagsekonomiska och administrativa området 6 668 13 967 3 815
Det naturvetenskapliga området 641 1 759 267
Teknik och kommunikationsbranschen 17 801 31 602 7 094
Naturbruk och miljöområdet 2 832 6 649 1 297
Social-, hälso- och idrottsområdet 9 282 21 875 6 180
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 4 221 8 117 2 238
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 09 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2011/03/aop_2011_03_2012-11-06_tie_003_sv.html