Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bostadsbeståndet 2016

Nästan 2,9 miljoner bostäder

I slutet av år 2016 fanns det 2 968 000 bostäder i Finland. Av dessa var 314 000 bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med 34 000 bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med 759 000 bostäder, dvs. med i genomsnitt 29 000 bostäder årligen. År 2016 fanns det 135 000 fler bostäder utan permanent boende än år 1990. Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit jämfört med föregående decennier. Flest bostäder byggdes under 1970- och 1980- talen. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995–2016 är 78 procent belägna i urbana kommuner.

Fyrtiosex procent av alla bostäder fanns i flervåningshus

Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det 939 000 bostäder i flervåningshus och bara 4 000 färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år 2016 var andelen bostäder i flervåningshus 46 procent av alla bostäder, dvs. 1 352 000, vilket är 198 000 fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år 1970. Då fanns det bara 30 000 radhusbostäder, i slutet av år 2016 var antalet redan 405 000.

Relativt många flervåningshus saknar hiss

Ungefär 24 000 flervåningshus hade fler än tre våningar. Av dessa saknade 2 300 hiss. I de flervåningshus som hade fler än tre våningar och saknade hiss fanns det 69 000 bostäder och totalt 96 000 boende. Av dessa hade 15 000 fyllt 65 år. I hus med exakt tre våningar var det ännu mer sällsynt med hiss. Av de 352 000 bostäder som fanns i trevåningshus var 19 procent belägna i hus med hiss. I trevåningshusen utan hiss bodde 400 000 finländare, av vilka 77 000 hade fyllt 65 år. I år 2016 hissinformation har kompletterats med extra information från skatteförvaltarens fastighetsregister.

Medelytan i bostäderna 80 kvadratmeter

År 2016 var den genomsnittliga lägenhetsytan i bostäder 79,9 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år 1970. Medelytan i enrummare var 34 m2, i tvårummare 54 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Trots att den genomsnittliga storleken på bostäder ökat fanns det ungefär 123 000 bostäder som var mindre än 30 m2. Å andra sidan var bara 27 procent av bostäderna 100 m2 eller över. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var 437 000 till antalet, dvs. 15 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Totalt fanns det 890 000 bostäder av den här typen, dvs. 30 procent av hela bostadsbeståndet.

Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970–2016

År Hustyp
Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2015 80,0 111,0 71,3 56,4 60,9
2016 79,9 111,5 71,4 56,3 60,6

Medelytan i ägarbostäder var 97 m2 och största delen av ägarbostäderna finns i småhus. Däremot är största delen av hyresbostäderna flervåningshusbostäder, vars medelyta är 52 m2. I bostadsbeståndet har upplåtelseform i regel bara definierats för bostäder med permanent boende. För bostäder utan permanent boende har upplåtelseform definierats då bostaden är belägen i arava- eller räntestödshyresbostad eller bostaden har tillfälligt boende. Av alla bostäder var omkring 926 000 hyresbostäder i slutet av år 2016 och 854 000 av dem hade permanent boende. Antalet hyresbostäder har ökat med 393 000 bostäder från år 1990.

Allt fler fritt finansierade hyresbostäder 2016

Enligt Statistikcentralen färdigställdes totalt 30 300 nya bostäder år 2016, av vilka 42 procent var hyresbostäder. Av de färdigställda bostäderna var omkring 10 000 fritt finansierade hyresbostäder, vilket är nästan fyra gånger fler än hyresbostäderna med statens räntestöd. Bland de byggnader som färdigställts under detta decennium finns de i genomsnitt två gånger fler frittfinansierade hyresbostäder än räntestödsbostäder. Av dessa frittfinansierade hyresbostäder finns 33 procent inom huvudstadsregionen och av hyresbostäderna med räntestöd 42 procent.

År 2016 färdigställdes totalt omkring 30 300 bostäder

År 2016 färdigställdes totalt omkring 30 300 bostäder, av vilka 7 100 var småhusbostäder, 3 500 radhusbostäder och 19 600 flervåningshusbostäder. I huvudstadsregionen färdigställdes omkring 9 000 nya bostäder och av dem var 7 500 bostäder i flervåningshus. Av dessa nya flervåningshusbostäder var 60 procent hyresbostäder i slutet av år 2016

Figur 1. Bostäder som färdigställdes år 2016, st

Figur 1. Bostäder som färdigställdes år 2016, st

I de nya flervåningshus som färdigställdes år 2016 fanns det 10 000 hyresbostäder. Av dem var omkring 2 500 räntestödshyresbostäder som understöds av staten.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2016, 1. Bostadsbeståndet 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2016/01/asas_2016_01_2017-10-11_kat_001_sv.html