Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2020

Landskapen Bostadshushåll Personer Golvyta/bostadshushåll Golvyta/person Trångbodda bostadshushåll Trångbodda personer
Hela landet 2 766 679 5 411 922 80.9 41.3 210 209 869 525
Nyland 833 462 1 662 056 74.6 37.4 77 284 307 290
Egentliga Finland 245 683 469 463 82.6 43.2 17 531 69 163
Satakunta 110 283 210 701 88.8 46.5 7 137 28 740
Egentliga Tavastland 86 332 167 273 84.6 43.6 6 140 25 324
Birkaland 265 672 510 973 78.6 40.8 19 016 76 013
Päijät-Häme 108 525 201 844 80.3 43.2 6 821 28 344
Kymenlaakso 86 358 159 093 82.1 44.5 4 853 19 837
Södra Karelen 67 529 124 531 80.7 43.8 3 868 15 435
Södra Savolax 70 513 129 511 84.1 45.8 4 003 16 072
Norra Savolax 128 116 242 997 81.4 42.9 8 099 33 379
Norra Karelen 85 861 159 928 80.8 43.4 5 922 23 976
Mellersta Finland 139 065 267 408 80.1 41.6 9 716 41 725
Södra Österbotten 92 079 188 967 93.7 45.6 6 157 27 154
Österbotten 82 101 172 790 91.6 43.5 6 446 27 586
Mellersta Österbotten 30 708 66 920 94.9 43.5 2 567 12 368
Norra Österbotten 194 802 406 869 85.8 41.1 15 260 76 347
Kajanaland 36 705 69 783 84.2 44.3 2 265 9 957
Lapland 88 642 171 322 84.4 43.6 6 160 26 756
Åland 14 243 29 493 98.1 47.3 964 4 059

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2020, Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2020/01/asas_2020_01_2021-10-14_tau_002_sv.html