Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2010-2017, GWh

Uppgifter År
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rumsuppvärming 48 765 41 419 45 928 42 739 42 831 40 804 45 692 45 349
Egentliga bostadsbyggnader totalt 46 365 39 339 43 663 40 643 40 690 38 760 43 252 42 876
- Fristående småhus 29 101 25 091 27 641 25 595 25 967 24 507 27 373 27 504
- Kedjade småhus 4 462 3 767 4 215 3 972 3 925 3 816 4 208 4 127
- Flervåningsbostadshus 12 802 10 481 11 807 11 076 10 798 10 437 11 671 11 245
Fritidsbostadsbyggnader 2 399 2 080 2 265 2 097 2 140 2 044 2 440 2 473
Hushållsapparater 1) 9 087 8 315 8 850 8 389 8 091 7 886 8 295 8 126
- Belysning 2 702 2 482 2 349 2 115 1 919 1 876 1 770 1 633
- Matlagning 826 799 714 697 689 680 681 673
- Övriga elapparater 5 559 5 034 5 787 5 577 5 483 5 330 5 844 5 820
Uppvärmning av bastu 2 880 2 871 2 894 2 902 2 924 2 920 3 049 3 057
Uppvärmning av bruksvatten 9 522 9 584 9 658 9 727 9 789 9 850 9 961 9 954
Boende, totalt 70 254 62 189 67 330 63 757 63 635 61 460 66 997 66 486
1) Hushållsapparaternas förbrukning ingår utöver elförbrukning också användning av naturgas i spisar.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2017, Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2010-2017, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2017/asen_2017_2018-11-22_tau_001_sv.html