Figurbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter användningsändamål 2019

Figurbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter användningsändamål 2019

Källa: Energiförbrukning inom boende 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2019, Figurbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter användningsändamål 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2019/asen_2019_2020-11-19_kuv_002_sv.html