Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2012-2020, GWh

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rumsuppvärmning 45 502 42 739 42 831 40 804 45 692 45 349 44 343 43 370 39 220
Egentliga bostadsbyggnader totalt 43 281 40 643 40 690 38 760 43 252 42 876 41 884 40 920 36 938
- Fristående småhus 27 265 25 595 25 967 24 507 27 373 27 504 26 993 26 294 23 899
- Kedjade småhus 4 210 3 972 3 925 3 816 4 208 4 127 4 033 3 956 3 595
- Flervåningsbostadshus 11 805 11 076 10 798 10 437 11 671 11 245 10 858 10 670 9 444
Fritidsbostadsbyggnader 2 222 2 097 2 140 2 044 2 440 2 473 2 459 2 450 2 282
Hushållsapparater 1) 8 850 8 389 8 091 7 886 8 295 8 126 8 284 8 519 8 619
- Belysning 2 349 2 115 1 919 1 876 1 770 1 633 1 599 1 558 1 512
- Matlagning 714 697 689 680 681 673 674 680 898
- Övriga elapparater 5 787 5 577 5 483 5 330 5 844 5 820 6 011 6 281 6 209
Uppvärmning av bastu 2 894 2 902 2 924 2 920 3 049 3 057 3 063 3 069 3 063
Uppvärmning av bruksvatten 9 658 9 727 9 789 9 850 9 961 9 954 9 977 10 022 10 082
Boende, totalt 66 904 63 757 63 635 61 460 66 997 66 486 65 667 64 980 60 984

Källa: Energiförbrukning inom boende 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2020, Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2012-2020, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2020/asen_2020_2021-12-16_tau_001_sv.html