Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, mars

Aktiebostadspriser 2014, maj

2014
maj
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik