Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.5.2021

Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat maaliskuussa kaikissa suurimmissa kaupungeissa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat ensimmäisellä neljänneksellä ja maaliskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Asuntokauppoja tehtiin kiinteistönvälittäjien kautta ensimmäisellä neljänneksellä 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin suurissa kaupungeissa, indeksi 2015=100

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin suurissa kaupungeissa, indeksi 2015=100

Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat ensimmäisellä neljänneksellä 5,4 prosenttia ja maaliskuussa 6,0 prosenttia vuodessa. Muualla Suomessa hinnat pysyivät ensimmäisellä neljänneksellä ennallaan ja laskivat maaliskuussa prosentin. Maakunnittain tarkasteltuna hinnat nousivat viime vuoteen nähden ensimmäisellä neljänneksellä eniten Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Hinnat laskivat eniten Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys maakunnissa, indeksi 2015=100

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys maakunnissa, indeksi 2015=100

Uusien osakeasuntojen hinnat nousivat ensimmäisellä neljänneksellä

Uusien osakeasuntojen hinnat nousivat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna pääkaupunkiseudulla 6,5 prosenttia ja muualla Suomessa 3,4 prosenttia. Uudiskohteiden hinnat nousivat viime vuoteen nähden eniten Helsingissä, Oulussa ja Vantaalla.

Uusien osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin, indeksi 2015=100

Uusien osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin, indeksi 2015=100

Asuntokaupan arvo viime vuonna 17 miljardia euroa

Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat koko viime vuonna edellisvuoteen verrattuna 1,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,6 prosenttia ja laskivat muualla Suomessa 0,6 prosenttia.

Vuoteen 2015 verrattuna vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet suurimmissa kaupungeissa ja Porvoossa. Eniten ne ovat nousseet Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Loppuvuonna 2020 ja alkuvuonna Espoo on tavoittanut hintakehityksessä näitä kaupunkeja.

Suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista hinnat laskivat vuoteen 2019 verrattuna eniten Kouvolassa, Mikkelissä ja Lahdessa. Vuoteen 2015 verrattuna hinnat ovat laskeneet eniten Kokkolassa, Kouvolassa ja Hämeenlinnassa.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna, prosenttia

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna, prosenttia

Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat viime vuosina laskeneet, mutta huomioitava on suuret alueittaiset ja kaupunkien sisäiset erot hintakehityksessä ja hintatasoissa. Esimerkiksi Turun keskustassa hinnat ovat nousseet vuoteen 2015 verrattuna 23 prosenttia ja kauempana keskustasta 8,5 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna suurimpien kaupunkien keskustoissa ja kauempana keskustoista, prosenttia

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna suurimpien kaupunkien keskustoissa ja kauempana keskustoista, prosenttia

Lappeenrannan keskustassa hinnat ovat laskeneet yli 2 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna, ja kauempana keskustasta hinnat ovat laskeneet noin 15 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna maakuntakeskusten keskustoissa ja kauempana keskustasta, prosenttia

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna maakuntakeskusten keskustoissa ja kauempana keskustasta, prosenttia

Asuntokaupan kokonaisarvo oli viime vuonna käytettävissä olevien tietojen mukaan lähes 17 miljardia euroa. Arvosta 69 prosenttia muodostui vanhojen osakeasuntojen kaupasta. Pääkaupunkiseudulla syntyi 46 prosenttia kokonaisarvosta. Vuonna 2020 tehtyjä asuntokauppoja on Tilastokeskuksen tiedossa 96 729. Osakeasuntoja koskevat tiedot ovat lopulliset. Omakotitalokauppoja koskevat tiedot tulevat tarkentumaan lukumäärien osalta toukokuussa 2021. Asuntokaupan arvo- ja lukumäärätiedot vuodelta 2020 eivät ole vertailukelpoiset aiempiin vuosiin aineistomuutosten takia.

Vanhojen osakeasuntojen hintatilasto perustuu Verohallinnon huoneistotietoihin (tietoihin asunto-osakkeiden omistuksista). Huoneistotiedoista julkaistavia lukumääriä ei tule käyttää tuoreimpien ajankohtien kaupankäynnin aktiivisuuden arviointiin.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kuukausitilastossa on ensimmäisellä julkaisukerralla mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 60 prosenttia kaikista kaupoista. Neljännesvuositilastossa on noin 70 prosenttia tuoreimman ajankohdan kaupoista. Tiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on löydettävissä erillisistä taulukoista.

Uusien osakeasuntojen tiedot perustuvat suurimpien rakennuttajien ja kiinteistönvälittäjien raportoimiin kauppahintatietoihin. Kiinteistönvälittäjien kautta myytyjen vanhojen osakeasuntojen lukumäärät perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelun tietoihin. Nämä tiedot eivät pääsääntöisesti tarkennu takautuvasti.    

Osakeasuntojen hintatiedot ovat saatavissa eri alueilta ja talotyypeittäin osoitteesta tilastokeskus.fi/til/ashi/tau.html . Taulukoissa on saatavilla tiedot myös vanhojen osakeasuntojen postinumero- ja kuntatason neliöhinnoista ja kauppojen lukumääristä. Jos tiedossa olevia kauppoja on alueella vähän, voi muutama poikkeava tapaus alueella vaikuttaa merkittävästi keskihintaan ja hintaindeksiin.


Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (488,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 4.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. maaliskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2021/03/ashi_2021_03_2021-05-04_tie_001_fi.html