Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, maj

Aktiebostadspriser 2021, april

2021
april
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik