Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.6.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2021 -0,8 -1,8 1,0
02/2021 1,6 1,4 0,2
03/2021 0,6 0,7 -0,1
04/2021 1,7 2,2 -0,5
Huvudstadsregionen 01/2021 -0,2 -1,5 1,3
02/2021 0,9 1,2 -0,3
03/2021 2,1 2,6 -0,5
04/2021 1,0 0,7 0,3
Övriga landet 01/2021 -1,4 -2,1 0,7
02/2021 2,2 1,5 0,7
03/2021 -0,9 -1,2 0,3
04/2021 2,5 3,7 -1,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.6.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2021 2,0 1,0 1,0
02/2021 2,3 1,2 1,1
03/2021 3,1 2,4 0,7
04/2021 5,0 4,9 0,1
Huvudstadsregionen 01/2021 4,2 2,7 1,5
02/2021 4,3 3,4 0,9
03/2021 6,1 6,0 0,1
04/2021 6,1 6,1 0,0
Övriga landet 01/2021 -0,1 -0,6 0,5
02/2021 0,4 -0,9 1,3
03/2021 0,2 -1,0 1,2
04/2021 4,0 3,6 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/05/ashi_2021_05_2021-06-29_rev_001_sv.html