Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2021

Priserna på gamla aktiebostäder steg under tredje kvartalet i de stora städerna

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder under tredje kvartalet och i september 2021 i alla de största städerna jämfört med motsvarande period året innan. Under tredje kvartalet gjordes 5 procent fler bostadsköp via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

I huvudstadsregionen steg priserna i september med 4,2 procent på årsnivå. Under tredje kvartalet steg priserna i huvudstadsregionen med 5,6 procent från året innan och sjönk med 0,4 procent jämfört med andra kvartalet. Priserna på flervåningshus steg i huvudstadsregionen med 5,0 procent och priserna på radhus med 6,9 procent från året innan.

Av de stora städerna sjönk priserna i Helsingfors, Vanda och Åbo från föregående kvartal och var oförändrade i Esbo och Tammerfors. I Uleåborg steg priserna något.

Sett till landskap steg priserna under tredje kvartalet jämfört med året innan mest i Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland. Priserna sjönk mest i Norra Karelen, Mellersta Österbotten och Södra Karelen.

Jämfört med år 2015 har priserna stigit med ungefär 18 procent i Nyland. I Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland har priserna sjunkit med omkring 6 procent. I Södra Karelen har minskningen varit något under 14 procent, i Norra Karelen och Mellersta Österbotten omkring 20 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landkapen efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landkapen efter kvartal, index 2015=100

Priser på gamla aktiebostäder, 3:e kvartalet 2021

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 202 109,5 -0,1 4,1
Huvudstadsregionen 4 137 120,6 -0,4 5,6
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 654 99,6 0,2 2,5
Helsingfors 4 820 126,6 -0,4 6,0
Esbo-Grankulla 3 847 113,9 0,0 7,1
Vanda 2 877 105,8 -1,0 0,9
Kranskommuner 2 247 100,5 1,2 2,0
Tammerfors 2 787 119,1 0,0 5,2
Åbo 2 386 123,3 -1,2 6,8
Lahtis 1 663 95,6 -0,1 5,8
Kuopio 1 890 93,5 2,9 2,1
Jyväskylä 1 740 90,8 -4,1 -3,0
Uleåborg 1 892 107,2 1,1 3,7

Priserna på nya aktiebostäder steg under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet 2021 steg priserna på nya aktiebostäder med 9,8 procent i huvudstadsregionen och med 3,4 procent i övriga Finland jämfört med motsvarande period året innan. Priserna på nya objekt steg jämfört med året innan mest i Vanda och Esbo.

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

När månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder utkommer första gången omfattar den omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Kvartalsstatistiken omfattar omkring 70 procent av köpen vid den senaste tidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/09/ashi_2021_09_2021-10-28_tie_001_sv.html