Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2022 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2021 -0,5 -0,7 0,2
09/2021 -0,9 -0,9 0,0
10/2021 1,0 1,1 -0,1
11/2021 -0,2 0,2 -0,4
Huvudstadsregionen 08/2021 -0,2 -0,3 0,1
09/2021 -1,3 -0,9 -0,4
10/2021 2,3 2,1 0,2
11/2021 0,4 0,6 -0,2
Övriga landet 08/2021 -0,8 -1,2 0,4
09/2021 -0,4 -0,8 0,4
10/2021 -0,2 0,1 -0,3
11/2021 -0,8 -0,3 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2022 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2021 4,7 4,4 0,3
09/2021 3,0 3,1 -0,1
10/2021 3,5 3,6 -0,1
11/2021 3,2 3,6 -0,4
Huvudstadsregionen 08/2021 6,3 6,1 0,2
09/2021 3,7 4,2 -0,5
10/2021 5,6 5,7 -0,1
11/2021 5,1 5,4 -0,3
Övriga landet 08/2021 3,1 2,8 0,3
09/2021 2,3 2,0 0,3
10/2021 1,3 1,5 -0,2
11/2021 1,4 1,8 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2022 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2020 0,5 0,4 0,1
1/2021 0,8 0,7 0,1
2/2021 2,8 2,9 -0,1
3/2021 -0,2 -0,1 -0,1
Huvudstadsregionen 4/2020 1,4 1,1 0,3
1/2021 1,9 1,7 0,2
2/2021 2,6 2,6 0,0
3/2021 -0,6 -0,4 -0,2
Övriga landet 4/2020 -0,4 -0,4 0,0
1/2021 -0,3 -0,3 0,0
2/2021 2,9 3,3 -0,4
3/2021 0,3 0,2 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2022 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2020 3,6 3,3 0,3
1/2021 2,8 2,7 0,1
2/2021 5,1 5,3 -0,2
3/2021 4,0 4,1 -0,1
Huvudstadsregionen 4/2020 5,5 5,1 0,4
1/2021 5,6 5,4 0,2
2/2021 6,6 6,5 0,1
3/2021 5,5 5,6 -0,1
Övriga landet 4/2020 1,6 1,5 0,1
1/2021 0,1 0,1 0,0
2/2021 3,6 4,0 -0,4
3/2021 2,4 2,5 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/12/ashi_2021_12_2022-01-28_rev_001_sv.html