Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över det allmänna bostadsbidraget beskriver de allmänna bostadsbidrag som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av allmänt bostadsbidrag (hushåll), bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen. Med statistiken över bostadsbidrag för pensionstagare, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Allmänt bostadsbidrag [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/astuki/meta_sv.html