Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2010

Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2009

År 2009 uppgick bostadsaktiebolagens skötselkostnader till i genomsnitt 3,34 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna ökade med 4,7 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsbolagens ekonomi.

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2008-2009

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2008-2009

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 4,04 euro, dvs. en ökning med 8,9 procent från året innan. På årsnivå steg reparationskostnaderna mest, med 18 procent. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 26 procent, utgjordes av reparationskostnader. Andelen uppvärmningskostnader av skötselkostnaderna var 24 procent och andelen kostnader för vattenanvändning 8 procent. När det gäller radhus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 2,54 euro per lägenhetskvadratmeter per månad.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2009/asyta_2009_2010-09-24_tie_001_sv.html