Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.9.2018

Bostadsbolagens skötselkostnader sjönk år 2017

År 2017 var bostadsaktiebolagens skötselkostnader i genomsnitt 4,05 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna utan reparationskostnader sjönk med 3,1 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsaktiebolagens ekonomi.

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2016-2017

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2016-2017

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 4,81 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, vilket var en minskning på 6,2 procent från året innan. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 22,7 procent, utgjordes av uppvärmningskostnader. Reparationernas andel av skötselkostnaderna var 22,2 procent och vattenanvändningens andel 7,9 procent. När det gäller radhus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 3,40 euro per lägenhetskvadratmeter per månad.

Den huvudsakliga inkomstkällan för bostadsaktiebolag i flervåningshus utgjordes av skötselvederlag. År 2017 var de i genomsnitt 3,96 euro per kvadratmeter i månaden. Skötselvederlagen sjönk med 2,0 procent från år 2016. Skötselvederlagens andel av bolagens egentliga intäkter var 84,6 procent. Hyrornas andel var 5,1 procent och bruksavgifternas 9,8 procent. Intäkterna för bostadsaktiebolag i flervåningshus sjönk med 1,9 procent från år 2016.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2017/asyta_2017_2018-09-11_tie_001_sv.html