Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2019

Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2018

År 2018 var bostadsaktiebolagens skötselkostnader i genomsnitt 4,32 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna steg med 6,7 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsaktiebolagens ekonomi.

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2017-2018

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2017-2018

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 4,83 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, vilket var lika mycket som året innan. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 22,4 procent, utgjordes av uppvärmningskostnader. Reparationernas andel av skötselkostnaderna var 21,1 procent och vattenanvändningens andel 8,1 procent. När det gäller radhus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 3,62 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, vilket är en ökning med ungefär 6,5 procent från året innan.

Den huvudsakliga inkomstkällan för bostadsaktiebolag i flervåningshus utgjordes av skötselvederlag. År 2018 var de i genomsnitt 3,96 euro per kvadratmeter i månaden. Skötselvederlagen var oförändrade jämfört med år 2017. Skötselvederlagens andel av bolagens egentliga intäkter var 84,1 procent. Hyrornas andel var 5,5 procent och bruksavgifternas 9,6 procent. Intäkterna för bostadsaktiebolag i flervåningshus steg med 0,6 procent från år 2017.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2018/asyta_2018_2019-06-13_tie_001_sv.html